Pasivne komponente

Proizvod Proizvođač Kučište Kategorija Količina Cijena (HRK)
Potmetar žič. 1K 4W AB Elektronik Pasivne komponente 12
Potmetar žič. 2k5 4W AB Elektronik Pasivne komponente 9
Potmetar žič. 5K 4W AB Elektronik Pasivne komponente 13
Potmetar žič. 10K 4W AB Elektronik Pasivne komponente 7
Potmetar žič. 25K 4W AB Elektronik Pasivne komponente 6